Researchbolagen bildar Origo Group tillsammans med CMA Research, Markör och Scandinfo som går samman och bildar […]