NKI eller nöjd kund index, ett mått för kundnöjdhet, d.v.s. hur pass nöjda dina kunder är […]