Sökmotoroptimeringens ABC

När man kommer i kontakt med sökmotoroptimering och internetmarknadsföring kan det vara bra att känna till vissa begrepp. Här nedanför finns en lista över de mest kända termerna inom SEO.

Lyckas med SEO

 • Adwords: Detta är Googles egna kampanj för sponsrade länkar. Dessa kan du se ovan och till höger om de organiska sökresultaten i Google vid sökning. Företagen får annonsera här men betalar per klick (rangordnas efter klickpris).
 • Alt text/tag: Eftersom Google är blind är det viktigt att man har alternativa bildtexter sk. alt tags på sina bilder.
 • Ankartext/länktext: Den text som är klickbar och som länkar till en annan sida.
 • Black hat SEO: SEO-metoder som bygger på fula knep som bara är till för att lura både besökare och sökmotorer. Dessa strider mot Googles riktlinjer och kan straffa sig i längden.
 • Duplicate content: Identisk text som publiceras på flera hemsidor kan straffas av Google.
 • Extern länk/utlänk: En länk från en hemsida till en annan hemsida.
 • Intern länk: Länkar inom den egna hemsidan.
 • Google: Världens, just nu, mest dominerande sökmotor.
 • Google bot: Googles sökrobot som varje sekund söker igenom innehåll på alla indexerade hemsidor i hela världen.
 • Indexerade sidor: Sidor på Internet som har genomsökts av Google och som finns i deras Index.
 • Landningssida: Den sida som besökaren hamnar på efter att ha följt ett sökresultat i Google.
 • Länkbete: En kampanj, inlägg, artikel eller liknande som naturligt genererar många inlänkar till en hemsida.
 • Länkkatalog: Katalogregister med länkar till olika hemsidor (ofta sorterade efter kategori). Detta är en gammal kvarleva och ger i dagsläget ingen större hjälp i ditt SEO-arbete.
 • Länkkraft: Auktoriteten/kraften på de länkar som länkar till din hemsida
 • Meta taggar: Title-taggen (programmeras i hemsidekoden) syns längst upp till vänster på varje hemsida och har som funktion att kort beskriva innehållet på sidan. Det är också den text som är klickbar vid sökning i Google. Den beskrivande texten under den klickbara länken i Google kallas Description-tagg och skall litet utförligare beskriva vad sidan berör.
 • No follow: En fuktion som man kan lägga till efter en länk som gör att Googlebot  inte följer länken utan stannar på den egna hemsidan. Inlänkar med no follow ger ingen länkkraft.
 • Nyckelord/keywords/sökord: Ord och fraser som dina besökare använder vid sökning i Google och som man bör anpassa sin hemsida efter.
 • Off page optimering: Allt som rör en hemsidas seo-optimering, utan att man ändrar på själva hemsidan. T.ex. inlänkar, sociala medier (bloggar, facebook, Twitter mm.) samt övrig Internetmarknadsföring utanför hemsidan.
 • On page optimering: SEO-anpassning av hemsidan och dess innehåll. Detta är t.ex. anpassning av text, interna länkar, rubriksättning, kodning, bilder, hitta relevanta sökord mm.
 • Organiskt sökresultat: De sökresultat du får när du söker i Google som inte kan påverkas genom olika cost per click-priser, ex. Adwords. Dessa resultat kan man påverka genom sökmotoroptimering.
 • PageRank (PR): Googles egna måttstock från 0 till 10 (där tio är högst) som mäter värdet på en hemsida. Denna är idag en relativt ointressant betygskala.
 • PPC: Förkortning för ”Pay Per Click”. En annonsmetod där man betalar för de klick man får. Priset är satt per klick.
 • SEO: Förkortning på den engelska termen Search Engine Optimization.
 • SEM: En förkortning för Search Engine Marketing, som är ett vidare begrepp än SEO och inkluderar arbete med betalda annonser.
 • SERP: Står för Search Engine Result Page och är med enklare ord de resultatsidor du får upp efter sökning i Google.
 • Sociala medier: Är ett annat ord för olika sociala nätverk såsom bloggar, forum, videositer m.m. Några exempel är ex. Facebook, Twitter och You Tube.
 • Sökmotorer: Program som indexerar och sorterar upp allt innehåll på Internet så att det blir sökbart. Ex. Google, Yahoo! och Alta Vista.
 • Trust rank: Hemsidor som har varit online extra länge och som har många besökare dagligen hyser en extra auktoritet enligt Google. Dessa har även många relevanta och tunga inlänkar.

Vill du lära dig mer om SEO. Besök SEO-Forum.

FacebookTwitterGoogle+LinkedInDela